Sign in
Bởi {0}
logo
Luoyang Combat Tungsten & Molybdenum Material Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Sản phẩm vonfram, sản phẩm molypden, sản phẩm Titan, sản phẩm tantali, sản phẩm niobi
Thứ tự xếp hạng4 thời gian phản hồi nhanh trong Nồi nung vonframDesign-based customizationTotal trading staff (20)On-site material inspectionGlobal export expertise
molybdenum alloy
Alibaba Guaranteed
Tùy biến