Bởi {0}
logo
Luoyang Combat Tungsten & Molybdenum Material Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Sản phẩm vonfram, sản phẩm molypden, sản phẩm Titan, sản phẩm tantali, sản phẩm niobi
Thứ tự xếp hạng4 phổ biến nhất trong Kim loại và sản phẩm từ kim loại khácDesign-based customizationTotal trading staff (20)On-site material inspectionGlobal export expertise