Bởi {0}
logo
Luoyang Combat Tungsten & Molybdenum Material Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Tungsten sản phẩm; molypden sản phẩm; titan sản phẩm; tantali sản phẩm; niobi sản phẩm
Thứ tự xếp hạng4 thời gian phản hồi nhanh trong Thanh VonframTesting instruments (2)Design-based customizationSupplier assessment proceduresTotal trading staff (21)
Supplier
This supplier has been verified onsite by world-leading inspection company,
TüVRheinland
Xác minh tại chỗ bởi hàng đầu thế giới kiểm tra công ty, TUV Group
2023.03.23
full-screen