Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Beijing Head International Certification Co.,Ltd. Production of Molybdenum Powder, Tungsten Powder and Tungsten & Molybdenum Deep-processing Products 2018-07-23 ~ 2021-07-22 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Tungsten Molybdenum tantalum titanium niobium 2020-08-16 ~ 2023-08-15 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Tungsten, molybdenum, titanium, tantalum and niobium 2020-08-16 ~ 2023-08-15 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
COMBAT TMZC34732131D01T191009 COMBAT Minerals & Metallurgy>>Molybdenum 2019-09-13 ~ 2029-09-13 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này